Potřebujete dobrého právníka?

Poskytuji kompletní právní služby pro Vyškov a okolí.

Nabízím:

konzultace k  právní problematice • vypracování písemných stanovisek či rozborů
• návrhy řešení a postupu v dané situaci • doprovázení či
zastupování v jednání s protistranou • příprava smluvní či jiné dokumentace
• služby v oblasti vymáhání pohledávek • zastupování před obecnými nebo
rozhodčími soudy či správními orgány • ověřování podpisů na
dokumentech v českém jazyce • provádění advokátních úschov peněžních prostředků, cenných papírů a listin • elektronického podání opatřené
elektronickým podpisem advokáta